Accessibility Tools

ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court
News
ศาลจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ให้บุคลากรในศาลจังหวัดอุทัยธานี เพื่อการพัฒนาการทำงาน โดยการนำกฎหมายใหม่ๆ และระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัยมาใช้ในการทำงาน” ณ พินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท ศาลจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยศาลจังหวัดอุทัยธานี อาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี ศาลจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการ “ประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย แก่ประชาชน” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ศาลจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี ศาลจังหวัดอุทัยธานีศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศาลในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ณ อาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี

image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image