ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court
News
ศาลจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรในศาลจังหวัดอุทัยธานี” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี ศาลจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี ศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ศาลจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการสวัสดิการ “อาหารกลางวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของบุคลากรศาลจังหวัดอุทัยธานี” นายอิศเรศร์ ปรางทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานี

image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image