ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี ประกาศศาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ และเอกสารทางคดี ศาลจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ สู่ประชาชนเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทนง ศาลจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ สู่ประชาชนเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี” ณ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งเนินแจง ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมยุรี จามิกรานนท์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 พร้อมคณะ เนื่องในโอกาส เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดอุทัยธานี

image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image