Accessibility Tools

ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การพิจาณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนฯ ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ประกาศศาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การพิจาณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนฯ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีเปิดลานธรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี ณ วัดหนองสลิด ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายนพเรศ พันธุ์นรา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมา ตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดอุทัยธานี

image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image