Accessibility Tools

ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court
image

ศาลจังหวัดอุทัยธานี

ประวัติศาลจังหวัดอุทัยธานีimage

 

ประวัติศาลจังหวัดอุทัยธานี

ศาลจังหวัดอุทัยธานี เดิมชื่อ “ศาลเมืองอุไทยธานี” ก่อสร้างเมื่อปี ร.ศ. 119  (รัตนโกสินทร์ศก 119) หรือปีพุทธศักราช 2443 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 มีห้องพิจารณาคดีห้องเดียว ปลูกอยู่บนที่ดินบริเวณริมแม่น้ำสะแกกรัง มีเนื้อที่ 2 ไร่ 104 ตารางวา โดยมีหลวงภักดีบริรักษ์ เป็นผู้พิพากษาคนแรก  และขุนรองจ่าเมืองเป็นผู้พิพากษารอง

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน  2504  นายกำธร  พันธลาภ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มาตรวจราชการเห็นว่าศาลมีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก สมควรก่อสร้างใหม่ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2506 บนถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี สร้างเสร็จเรียบร้อยและเปิดทำการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม  2507 เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ขนาด 4 บัลลังก์  และในปี พ.ศ. 2545 (1 พฤษภาคม 2545) ได้สร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง ซึ่งอยู่ด้านหลัง บนเนื้อที่เดียวกัน เป็นอาคาร 3 ชั้น 4 บัลลังก์  คืออาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ในปัจจุบัน

เนื่องจากปริมาณคดีและปริมาณงานของศาลจังหวัดอุทัยธานี มีมากขึ้น สภาพอาคารศาล ที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 มีสภาพคับแคบ ไม่สะดวกกับผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

 ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2559 สำนักงานศาลยุติธรรม จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานีเป็นอาคาร 4 ชั้น ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารเลขที่ 666 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน  ในวงเงินทั้งสิ้น 255,880,000 บาท  และเปิดทำการศาลจังหวัดอุทัยธานีหลังใหม่ เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2561

  ศาลจังหวัดอุทัยธานี มีที่พักของทางราชการ ได้แก่ บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 1 หลัง  บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น 4 หลัง บ้านพักผู้พิพากษา 7  หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง บ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม (เรือนแถว) จำนวน 8 หลัง และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย โดยบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการศาลยุติธรรมใช้พักอาศัยร่วมกันกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

  ศาลจังหวัดอุทัยธานี มีเขตอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีครอบคลุมตลอดเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี รวม 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอทัพทัน อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอหนองฉาง  อำเภอหนองขาหย่าง  อำเภอบ้านไร่  อำเภอลานสัก  และอำเภอห้วยคต