Accessibility Tools

ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court

image

ศาลจังหวัดอุทัยธานี

ติดต่อเราimage

 ที่ตั้ง

666 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซึม

อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

61000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 056-511-089

โทรสาร  056-520-711

 อีเมล์

uttc@coj.go.th

 

 Social