ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court
ผู้พิพากษาอาวุโส