Accessibility Tools

ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุทัยธานี

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานประเพณีทอดผ้าป่ากลางเมืองประจำปี 2566 ณ บริเวณลาน พระปรางค์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม image

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดอุทัยธานี โดยนางสาวสุพรรณี  ผิวนิล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางณัฐญาฎา  พงษ์จิตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมงานประเพณีทอดผ้าป่ากลางเมืองประจำปี 2566 ณ บริเวณลาน พระปรางค์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ