Accessibility Tools

ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุทัยธานี

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดimage

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา ศาลจังหวัดอุทัยธานี โดยนางสาวสุพรรณี  ผิวนิล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้นมาบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกร รอดพ้นจากความแห้งแล้ง ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ