Accessibility Tools

ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุทัยธานี

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (พระอารามหลวง) image

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ศาลจังหวัดอุทัยธานี โดยนางสาวสุพรรณี  ผิวนิล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ