Accessibility Tools

ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุทัยธานี

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐารามimage

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.45 นาฬิกา ศาลจังหวัดอุทัยธานี โดยนางสาวสุพรรณี  ผิวนิล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญนานัปการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมการเมืองการปกครอง การศึกษา และการลูกเสือของประเทศ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ