Accessibility Tools

ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุทัยธานี

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมโครงการเข้าวัดฟังธรรม ไหว้พระวัดขวิด (ร้าง) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกิจกรรมทำบุญฟังธรรม ณ โบราณสถาน วัดขวิด (ร้าง)image

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ศาลจังหวัดอุทัยธานี โดยนางสาวสุพรรณี  ผิวนิล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมโครงการเข้าวัดฟังธรรม ไหว้พระวัดขวิด (ร้าง) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกิจกรรมทำบุญฟังธรรม ณ โบราณสถานวัดขวิด (ร้าง) ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ