Accessibility Tools

ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุทัยธานี

ศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานีimage

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 8.30  นาฬิกา นายอิศเรศร์ ปรางทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ