ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุทัยธานี

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมทำพิธีอุปสมบท ผู้ที่บรรพชา จำนวน 15 รูป เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 07.45 นาฬิกา ศาลจังหวัดอุทัยธานี โดย นายอิศเรศร์ ปรางทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมทำพิธีอุปสมบท ผู้ที่บรรพชา จำนวน 15 รูป เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ