Accessibility Tools

ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุทัยธานี

ศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาimage

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ดังนี้ เวลา 09.00 นาฬิกา นายอิศเรศร์ ปรางทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางสาวคนธวัลย์  สุเมธประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี และนายนพอนันต์  อ่อนเกิด เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เป็นผู้แทน เข้าร่วมพิธีปลงผมนาคจำนวน 104 ราย และต่อมาในเวลา 17.00 นาฬิกา นายอิศเรศร์ ปรางทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ