ศาลจังหวัดอุทัยธานี
Uthaithani Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดอุทัยธานี

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมยุรี จามิกรานนท์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 พร้อมคณะ เนื่องในโอกาส เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดอุทัยธานี

        เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565  เวลา 09.30 นาฬิกา นายอิศเรศร์  ปรางทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี..พร้อมด้วยผู้พิพากษาอาวุโส คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมยุรี  จามิกรานนท์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 พร้อมคณะ เนื่องในโอกาส เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสำนักงานศาลยุติธรรม รวมถึงติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และประเมินประสิทธิผลตามภารกิจของศาลในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดอุทัยธานี 

 


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ